Firma Milenijum šped d.o.o. je osnovana 23.01.2001 godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge sa glavnom orjentacijom na pružanje špediterskih usluga, sa sjedištem u Derventi. Pružanje špediterskih usluga se odnosi na poslove logistike, carinskog skladištenja, organizacije transporta i posredovanja između pravnih i fizičkih lica i carinskih organa prilikom uvoza i izvoza robe. Preduzeće je počelo sa radom sa dva radnika od kojih je jedan bio direktor. 06.06.2001 godine otvaramo Poslovnu jedinicu u Bosanskom Brodu, pri čemu zapošljavamo još dva radnika. Zahvaljujući velikim naporima i visoko postavljenim ciljevima direktora firme kao i vrijednim i odanim radnicima firma počinje da napreduje i obim posla se znatno povećava, preduzeće ostvaruje saradnju osim sa lokalnim firmama i sa firmama iz cijele BiH.

Kako smo ostvarili kontakte sa različitim firmama koji uvoze i izvoze različite vrste roba javlja se potreba za proširenjem našeg poslovanja i na druge granične prelaze, zbog čega direktor donosi odluku o osnivanju još jedne poslovne jedinice, te 03.04.2003 godine otvara Poslovnu jedinicu u Šamcu. Osnivanjem Poslovne jedinice u Šamcu firma zapošljava još dva radnika, koja sa znatno manjim obimom posla od Poslovne jedinice u Brodu počinje sa radom. Vremenom se posao proširuje, dolaze nam novi komitenti čije su robe po svojoj prirodi usmjerene na taj granični prelaz, tako da je navedena Poslovna jedinca opstala sve do danas i današnjim uslovima radi sa zadovoljavajućim rezultatima.

Tokom 2008 godine naše firme ostvaruje značajnu ekspanziju u poslovanju, kako proširenjem postojeće saradnje i pružanjem kvalitetnijih i sveobuhvatnijih usluga tako i zaključivanjem novih poslovnih ugovora sa velikim firmama širom BiH.

Sve navedeno iziskuje proširenje mreže naših poslovnih jedinica te 18.02.2009 godine osnivamo Poslovnu jedinicu u Gradišci, koja počinje sa znatnim obimom posla. Otvaranjem navedene Poslovnice mnogim našim komitentima smo smanjili troškove prevoza kao i vrijeme transprta robe do odredišta, čime smo učvrstili svoju dosadašnju saradnju sa postojećim komitentima a i ostvarili nove poslovne kontakte. Zahvaljujući tome smo obezbedili nova radna mjesta i zaposlili još novih radnika, tako da u navedenoj poslovnoj jedinici trenutno zapošljavamo 6 radnika.

Bez obzira na globalne nepovoljne uslove za poslovanje, naša firma i u takvom poslovnom ambijentu posluje uspješno, trenutno zapošljava 25 radnika i ima u planu da poveća broj radnika, takođe redovno isplaćujemo lična primanja i doprinose, koje u današnje vrijeme firme rijetko plaćaju.

Takođe imamo značajne planove za budućnost u pogledu proširenja vrste djelatnosti, od kojih smo neke već počeli realizovati.