Milenijum Šped d.o.o.

Poslovna jedinica Šamac

Adresa: Slobodna zona bb, 76230 Šamac, Carinski terminal Šamac

Kontakt osoba: Tomo Arsenić
Telefon: +387 54 621 760
Fax: +387 54 621 762
INFO MOBILNI: +387 66 000 103
e-mail:samac@milenijumsped.ba