Milenijum Šped d.o.o.

Poslovna jedinica Gradiška

Adresa: Čatrnja bb, 78 400 Gradiška, Carinski terminal Gradiška

Kontakt osoba: Goran Bunčić
Telefon: +387 51 826 870
Fax: +387 51 826 872
INFO MOBILNI: +387 66 000 101
buncic.goran@milenijumsped.ba
gradiska@milenijumsped.ba
gradiska.granica@milenijumsped.ba