Milenijum Šped d.o.o.

Poslovna jedinica Brod

Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca bb, 74450 Bosanski Brod, Carinski terminal Brod

Telefoni: +387 53 620 832 – carinjenje robe – Gojko Jović ili Jasna Nikolić
+387 53 621 521 – računovodstvo – Tanja Jovišić (mob: +387 66 705 240)
+387 53 620 830 – granične prijave robe.
Fax: +387 53 620 831, 053 621 520
INFO MOBILNI: +387 66 000 102
tanja.jovisic@milenijumsped.ba – Tanja Jovišić
gojko.jovic@milenijumsped.ba – Gojko Jović
brod.granica@milenijumsped.ba – Milena Kovačević