Milenijum Šped d.o.o. – Derventa

Sjedište preduzeća

Adresa: Lug 64, 74400 Derventa

Telefoni: +387 53 312 780, 053 312 781
Fax: +387 53 312 782
danijela@milenijumsped.ba – Danijela Zemunović-Petrović, direktor (mob.: +387 65 522 659)
jelena.zubic@milenijumsped.ba – Jelena Zubić, računovodstvo
goran.petrovic@milenijumsped.ba – Goran Petrović, finansije (mob.: +387 65 821 131)