Milenijum Šped d.o.o. – Derventa

Sjedište preduzeća

Adresa: Lug bb, 74400 Derventa

Telefoni: +387 53 312 780, 053 312 781
Fax: +387 53 312 782
danijelamilenijum@teol.net – Danijela Zemunović-Petrović, direktor (mob.: +387 65 522 659)
milenijumsped@teol.net – Jelena Zubić, računovodstvo
goranmilenijum@teol.net – Goran Petrović, finansije (mob.: +387 65 821 131)